Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceProjekt ŠKODA AUTO - „Hrou k bezpečí na cestách životem“

Informace pro veřejnost
k projektu „Hrou k bezpečí na cestách životem“ financovaný prostřednictvím - Regionálních grantových programů ŠKODA AUTO na rok 2017 - Dopravní výchova

Mateřská škola obdržela na základě vypracování a podání projektu z výše uvedeného grantového programu peněžní prostředky ve výši 50 000 Kč. Finanční prostředky byly využity na pořízení učebních pomůcek (odstrkovadla, tříkolky, šlapací autíčka, dopravní značky, semafory).

Popis projektu:
1. Popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu:
Cílem projektu je umožnit dětem v mateřské škole získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost. Rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu.

Projekt se skládá ze dvou částí, má dva konkrétní cíle:
1) V první, teoretické části, jejichž náklady na realizaci nese mateřská škola, se děti seznamují se základními pravidly bezpečnosti pohybu v dopravních situacích za pomocí interaktivních preventivních výukových materiálů „Škoda hrou“, „Bezpečné na cesty“. Tyto výukové materiály obsahují konkrétní náměty metodických postupů podle různých podmínek výuky, soubor námětů a materiálů pro inovativní způsob vyučování pomocí interaktivní tabule, jsou doplněny příklady z dopravního provozu, cvičení a navozující situace, pracovními listy a metodickou podporou pro učitele.

2) V druhé praktické části projektu si děti teoretické poznatky procvičují prakticky na zahradě mateřské školy, která má asfaltové cestičky. Ty slouží jako dopravní hřiště. Je vybaveno dětskými tříkolkami pro děti mladší věkové skupiny od dvou do čtyř tří let a šlapacími auty pro děti od čtyř do šesti let, dopravními značkami a semafory (z bezpečnostních důvodů nelze vybavit zahradu koloběžkami a dětskými koly).

Informace ke stažení

Zpět


Svátek má:

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy reklamy na tomto webu, komtaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz