Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceOznámení o uzavření MŠ

Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace oznamuje přerušení provozu mateřské školy

 od 23. 12. 2022 – do 30. 12. 2022.

                                                                         Mgr. Pavla Macháčková                                                                          ředitelka MŠ

AKCE V TÝDNU OD 31. 10 DO 4. 11. 2022

DATUM DEN   AKCE TŘÍDA
31.10. PONDĚLÍ 9:00 Cvičení v Břízkách 3.tř.
    10:00 Cvičení v Břízkách 4.tř.
31.10. PONDĚLÍ 15:30 Přednáška PPP předškoláci rodiče předškoláků
1.11. ÚTERÝ DOPOLEDNE HALLOWEEN - KARNEVAL V MŠ, SOUTĚŽE všichni
2.11. STŘEDA 9:00 - 10:00 Fotbalové sportovní dopoledne 4.tř.
    10:00 - 11:00 Fotbalové sportovní dopoledne 3.tř.
3.11. ČTVRTEK 9:00 Divadlo v MŠ "O Plaváčkovi"   všichni

Podrobnosti ke stažení:

prednaska-pro-rodice-predskolaku-31-10-2022.docx

halloween.doc

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 31.10. DO 4. 11. 2022 KE STAŽENÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ: jidelni-listek-17-21-10-2022-2.docx

AKCE 2022 - aktualizace

Vážení rodiče,

na odkazu níže máte k dispozici ke stažení AKTUALIZOVANÝ plán akcí k 7. 10. 2022.

O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat: 

aktualizace-akci-k-7-10-2022-2.xlsx

Děkujeme Vám za spolupráci

Vítáme vás v novém školním roce :)

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala v novém školním roce v naší školce. Moc se těšíme na Vás i Vaše děti a doufáme, že budete se školkou spokojeni a děti zde budou prožívat šťastné dny svého dětství.

Rodiče nově zapsaných dětí bych pak chtěla ujistit, že jsme si vědomi, jak důležitým životním krokem je nástup do mateřské školy pro Vaše dítě, ale také pro rodiče samotné. Není to lehká chvíle, ale pro  život dítěte, jeho snadnější orientaci v dalším životě i začlenění do kolektivu vrstevníků, velice důležitá. Období zvykání na jiný životní režim není pro děti jednoduché, některé si zvyknou hned, jiným to trvá chvilku déle...                                         

Pro všechny děti je připravena naše náruč.

Podněcujte je prosím v jejich těšení se na školku a nové kamarády, snažte se před nimi skrýt své obavy. Chci Vás ujistit, že jak paní učitelky, tak ostatní pracovnice školky, udělají maximum pro to, aby děti byly u nás spokojené.

Mgr. Pavla Macháčková a kolektiv MŠ

Provoz od 1. 9. 2022:

Rozpis dětí do jednotlivých tříd je umístěn na vchodových dveřích. 

Od 6:30hod. je otevřen vchod A. Pokud tedy děti přivedete do 7:15hod., vstupujte do budovy pouze po zazvonění a nahlášení jména dítěte tímto vchodem a zvoňte na třídu Berušek, kde je „scházecí a rozcházecí třída“. Od 7:15hod. jsou pak otevřeny oba vchody a pak již vstupujte do budovy vchodem, kde má Vaše dítě třídu. MŠ se uzamyká v 8:00hod.

Po předání dětí učitelkám, opusťte budovu i parkoviště, co nejdříve, abyste neblokovali parkovací místa.

Odpoledne jsou děti na svých třídách do 15:30hod., potom se přemísťují do rozcházecí třídy Berušek a vchod B je uzamčen.

Pokud budou děti odpoledne na zahradě, hlavní vchody jsou uzamčeny, děti si vyzvedněte na zahradě, nezapomeňte za sebou kvůli bezpečnosti dětí zabezpečit zahradní vrátka závlačkou a do budovy vcházejte a vycházejte přes zahradu. Na zahradě se nezdržujte, aby měly paní učitelky přehled o dětech.

DĚTI, KTERÉ BUDOU NASTUPOVAT DO MŠ POZDĚJI, NEŽ 1. 9. 2022 NEZAPOMEŇTE OMLUVIT NA TŘÍDNÍ TELEFONY:

Pavilon A: přízemí - 2 třída Berušek - tel. 734315542

               1. patro - 3 třída Motýlků - tel. 734315543

Pavilon B: přízemí - 1. třída Broučků - tel. 73431554

               1. patro - 4. třída Včeliček - tel. 734315544

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad Nisou / Директори дитячих садків у Яблонці-на-Нісі oznamují místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляють про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:                 15. 6. 2022 9:00. – 12:00

Místo zápisu / Місце запису:          Будівля міської ради - ІІ поверх, № двері 202

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií – místo pobytu Jablonec nad Nisou, přednostní přijetí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Прийом до дошкільної освіти вирішується директором школи за встановленими критеріями – місцем проживання Яблонець над Нісою, переважне прийняття дітей, для яких дошкільна освіта є обов’язковою.

 V/м. Jablonci nad Nisou / Яблонці над Нісою …..dne/дата…31. května 2022/31 травня 2022

 Ředitelky mateřských škol/ Директори дитячих садків

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvkové organizace, se sídlem Tichá 19 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022 a během šk. roku-dle vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 2 odst.4.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

registrační číslo

výsledek řízení

1.

9999813632

přijat(a)

2.

2515227136

přijat(a)

3.

7783926528

přijat(a)

4.

1913743369

přijat(a)

5.

7356527045

přijat(a)

6.

3905743872

přijat(a)

7.

2981794816

přijat(a)

8.

3583751936

přijat(a)

9.

3699278848

přijat(a)

10.

1331773443

přijat(a)

11.

5318667968

přijat(a)

12.

4748236288

přijat(a)

13.

2096972544

přijat(a)

14.

3078367872

přijat(a)

15.

9734591488

přijat(a)

16.

6684641088

přijat(a)

17.

7357428352

přijat(a)

18.

5331148816

přijat(a)

19.

9963506944

přijat(a)

20.

3885932032

přijat(a)

21.

2826788352

přijat(a)

22.

7695929324

přijat(a)

23.

7632320768

přijat(a)

24.

5311889408

přijat(a)

25.

1982796544

přijat(a)

26.

6318795776

přijat(a)

27.

9794150912

přijat(a)

28.

7939641344

přijat(a)

29.

8257182724

přijat(a)

30.

5837468672

přijat(a)

31.

2653888896

přijat(a)

32.

5766798592

přijat(a)

33.

7505633285

přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:          25. 5. 2022

                                                                                           Mgr. Pavla Macháčková                                                                                                    ředitelka mateřské školy

Seznam uchazečů ke stažení: seznam-prijatych-uchazecu-za-22_23-registracni-cisla.pdf

ZÁPIS DO MŠ - 15. 6. 2022 DĚTÍ S POSKYTNUTOU DOČASNOU OCHRANOU, S VÍZEM SE STRPĚNÍM POBYTU - VIZ INFO NÍŽE

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

a) kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,

b) kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

DĚTI, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DOČASNÁ OCHRANA V SOUVISLOSTI S UKRAJINOU, BUDOU MÍT ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V JABLONCI NAD NISOU  15. 6. 2022 OD 9:00 DO 12:00HOD. - V BUDOVĚ RADNICE  - II. PATRO. ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 202

https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-zapisu/#2-

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, kteří máte zájem o zápis do MŠ od šk. roku 2022/2023:

je pro Vás otevřena nová webová aplikace, dostupná z: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ), kde jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

V této webové aplikaci si vygenerujte žádost, potvrzení o očkování, které si necháte potvrdit od k lékaři, atd...

Postup při zápisu do MŠ

od 25. 4. 2022 bude otevřen zápisový systém pro generování žádostí.

1. Do svého prohlížeče zadejte

https://zapisdoms.mestojablonec.cz

2. Otevřou se stránky Zápis do MŠ

3. Do kolonky ,,Číslo pojištěnce“ zadejte číslo z průkazu pojištěnce - dítěte

4. Zadejte ,,pokračovat“

5. Do kolonky ,,Preference podaných žádostí“ můžete zadat až 3 MŠ – dle vašich preferencí – na 1. místo zadejte MŠ kam chcete fakticky nastoupit.

6. Na konci stránky zadejte ,,Uložit novou žádost“

7. Poté se vygeneruje nová žádost k přijetí do MŠ, kterou si stáhnete a vytisknete

8. MŠ Tichá – „Pohoda“ – vyžaduje vaše vyplnění časového termínu v rezervačním systému pro urychlení zápisu, který bude probíhat přímo v MŠ 12. 5. 2022.

8. Žádost musí být před jejím podáním v MŠ vyplněna pediatrem vašeho dítěte. (Součástí formuláře žádosti je i potvrzení o očkování.)

9. S řádně vyplněnou žádostí, souhlasem a potvrzením od lékaře a doklady viz níže, přijdete

                                   12. 5. 2022 k zápisu do MŠ.

Při zápisu 12. 5. 2022 v MŠ Pohoda není nutná přítomnost dětí,                                  jedná se o administrativní úkon.

 Při zápisu je nutné předložit:

•          Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•          Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha žádosti)

•          Rodný list dítěte

•          Občanský průkaz zákonného zástupce

•          Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu  

   zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.

                                                                              Mgr. Pavla Macháčková ředitelka MŠ

  Další podrobnosti k zápisu ke stažení zde: zapis_ms_2022_plakat-s-qr-kodem.pdf                                                                 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ POHODA

Vážení rodiče,

mající zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ - dovolujeme si Vás pozvat

na „Den otevřených dveří“ naší mateřské školy „Pohoda - prezentace", Tichá 19, Jablonecké Paseky

ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 9,00 do 15,00 hodin.

Zhlédnete ukázky výchovně vzdělávací práce, prohlédnete si prostředí MŠ, seznámíme Vás s informacemi o elektronickém zápisu do mateřské školy, zápisu, zodpovíme vaše dotazy k docházce dětí do MŠ.

                                                                  Těší se na Vás kolektiv MŠ

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E

PROVOZ MŠ V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN 2022

Vážení rodiče,

po domluvě se zřizovatelem bude mateřská škola v době letních prázdnin v provozu 

od 1. 7. do 8. 7. 2022  a od 22. 8. do 31. 8. 2022.

V době od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022 bude mateřská škola uzavřena.

Ve dnech uzavření MŠ bude možné využít nabídky prázdninových týdnů s Vikýřem či příměstských táborů, o kterých Vás budeme informovat ihned po obdržení podrobnostíod zřizovatele – Statutárního města Jablonce nad Nisou.

ODKAZY KE STAŽENÍ:

 prazdninovy-provoz-ms_-2022.pdf

 info_prazdninove-tydny-s-vikyrem_2022.pdf

 primestske-tabory.pdf

Vyhlášení mimořádného ředitelského volna

Vážení rodiče dětí z 1., 2. a 4. třídy - vzhledem k personální situaci v MŠ v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 vyhlašuji na pátek 11. 2. 2022 mimořádné ředitelské volno.

                                        MŠ BUDE UZAVŘENA.

V souvislosti s vyhlášením mimořádného ředitelského volna mají zák. zástupci nárok na tzv. ošetřovné. Vyhlášení mimořádného ředitelského volna mateřská škola nepotvrzuje, pro žádost  o ošetřovné na pátek 11. 2. 2022 dává zákonný zástupce prohlášení dostupné na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021. (Výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).)

Jako prozatímní doklad pro zaměstnavatele využijte doklad o Vyhlášení mimořádného ředitelského volna, ke stažení zde: vyhlaseni-mimoradneho-reditelskeho-volna-11-2-2022-ms-ticha.pdf

Děti ze 3. třídy – Motýlci, které byly přítomny v MŠ  v úterý dne 8. 2. jsou dle nařízení KHS  v karanténě do neděle 13. 2. 2022 včetně.

V souvislosti s karanténou Motýlků, můžete rovněž využít výše uvedený odkaz a při jejich případném onemocnění kontaktujte jejich ošetřujícího lékaře.

Děkujeme Vám za spolupráci                    Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

Ošetřovné pro rodiče dětí v karanténě

Vážení rodiče dětí, které byly  v karanténě, níže Vám dáváme k dispozici odkaz na žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné ) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete webu ČSSZ

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

     Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace oznamuje, že bude provoz mateřské školy přerušen a to v době

                                               24. 12. 2021 - 2. 1. 2022                                                  

V Jablonci nad Nisou, dne 15. 12. 2021                    Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

 

Rozhodnutí o přerušení provozu ve třídě Motýlků dne 10. 12. 2021 a rozhodnutí KHS o karanténě třídy ve dnech 13.- 16. 12. 2021

Vážení rodiče,

níže máte odkaz ke stažení: Rozhodnutí o přerušení provozu dne 10. 12. 2021                      rozhodnuti-o-preruseni-provozu-3-tridy-motylku-dne-10-12-2.pdf

a rozhodnutí KHS o karanténě třídy ve dnech 13.- 16. 12. 2021 ve 3. třídě Motýlků priloha_977193432_0_rozhodnuti_-_ms_ticha_motylci.pdf

Důležité upozornění - karanténa ve 3. třídě Motýlků

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že se dne 12. 12. 2021 pozitivním výsledkem PCR TESTU prokázalo, že děti z 3. třídy - Motýlci, byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivně testovaným dítětem. Tyto děti jsou tedy v karanténě!

Ostatní třídy jsou v provozu.

V pondělí 13. 12. 2021 budou rodičům Motýlků zaslány do emailů pokyny k průběhu testování jejich dětí, které bude probíhat v úterý od 9:45hod. v MŠ.

Rovněž po obdržení rozhodnutí hygieny obdrží do emailů rozhodnutí hygieny o karanténě třídy Motýlků pro potřeby zaměstnavatele.

Provoz MŠ je až do odvolání z organizačních důvodů omezen od 6:30 do 16:00hod. 

Níže máte k dispozici odkaz na metodický pokyn hl. hygieničky, podle kterého hygieny postupují (karantény, PCR testovaní...): metodicky-pokyn-pro-khs-k-narizovani-karanteny-a-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-aktualizace-29112021.pdf

                                               Děkuji Vám za spolupráci

                                               Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ POHODA

Děti v mateřských školách se netestují, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří.

V naší MŠ se již od září, každý týden testují všichni zaměstnanci, kteří v posledních 180 dnech neprodělali onemocnění Covid, bez ohledu na očkování. Díky tomu se nám také podařilo zachytit výskyt onemocnění v naší MŠ dříve, než by mohlo onemocnět ještě více dětí.

Nadále tedy platí, že do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění, rodiče si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce, ochranu úst mají nasazenou tak, že zakrývá ústa i nos a budovu MŠ opouštějí v co nejkratším čase.

Rodiče dětí, kteří v uplynulých 180 dnech prodělaly onemocnění COVID a mohou to prokázat certifikátem, žádám, aby tak učinili na email ředitelky MŠ -  info@mspohoda.cz. Tyto děti by mohly v případě karantény jejich třídy nadále navštěvovat MŠ.

Níže máte k dispozici odkazy ke stažení - informace, které školám poskytlo MŠMT:

priloha_969488339_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021.pdf

priloha_969488339_1_pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021.pdf

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:

• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol

testovani-zamestnancu-cele-zneni-1036.pdf

• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021

testovani-studentu-cele-zneni-1038.pdf

• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel 

mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-sars-cov-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf

• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity 

omezeni-maloobchodu-cele-zneni-1037.pdf

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 15. 11. 2021

VÁŽENÍ RODIČE,

DOVOLTE MI VÁM PODĚKOVAT ZA SPOLUPRÁCI V UPLYNULÝCH TÝDNECH A POPŘÁT VŠEM NEMOCNÝM BRZKÉ UZDRAVENÍ.

OD PONDĚLÍ 15. 11. 2021 BUDE V MŠ PRO ZDRAVÉ DĚTI BEZ PŘÍZNAKŮ JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚŽNÝ PROVOZ S TÍM, ŽE VŠICHNI RODIČE BUDOU MÍT PO VSTUPU DO BUDOVY NASAZENU OCHRANU ÚST I NOSU, VYDEZINFIKUJÍ SI RUCE  A BUDOU MINIMALIZOVAT DOBU POBYTU V ŠATNÁCH A V BUDOVĚ MŠ!

RODIČ, KTERÝ NEBUDE DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘI VSTUPU DO BUDOVY A POHYBU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MŠ NEBUDE MÍT NASAZENOU ROUŠKU NA ÚSTECH I NOSU A NEVYDEZINFIKUJE SI RUCE, BUDE VYKÁZÁN Z BUDOVY!!!

DĚTI BUDOU PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PROCHÁZET RANNÍM ZDRAVOTNÍM FILTREM, TAK ABY V MŠ BYLY POUZE ZDRAVÉ DĚTI!!!

TZN., ŽE JAKÉKOLIV DÍTĚ S NÁZNAKEM NEALERGICKÉ RÝMY, KAŠLE, OPARŮ, VYRÁŽEK A JINÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDE PŘIJATO K DOCHÁZCE  DO MŠ.

DĚTI, JEJICHŽ RODIČE POTVRZENÍ O ALERGII DÍTĚTE DO MŠ NEODEVZDALI, NEBO ALERGIE „VZNIKLA“ RÁNO PŘED NÁSTUPEM DO MŠ  - BUDOU POVAŽOVÁNY  ZA INFEKČNÍ A NEBUDOU PŘIJATY K DOCHÁZCE!!!

POKUD SE U DÍTĚTE PROJEVÍ PŘÍZNAKY JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚHEM POBYTU V MŠ, DÍTĚ BUDE OKAMŽITĚ UMÍSTĚNO DO KARANTÉNY MIMO OSTATNÍ DĚTI, KDE SI HO MAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNOST OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ ZPRÁVY Z MŠ VYZVEDNOUT!!!

DĚTEM, KTERÉ NEBYLY V UPLYNULÉM TÝDNU VE ŠKOLCE, DONESTE V PONDĚLÍ ČISTÉ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ – NA VEN (MIMO BUND A BOT) A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ DO MŠ. OBLEČENÍ DĚTÍ, KTERÉ JE NYNÍ VE ŠKOLCE, VÁM BUDE PŘEDÁNO  NA VYPRÁNÍ V PONDĚLÍ RÁNO V PYTLÍCH - MŠ BYLA KOMPLETNĚ VYDEZINFIKOVÁNA.

V PONDĚLÍ BUDE CVIČENÍ V BŘÍZKÁCH, NEZAPOMEŇTE DÁT MOTÝLKŮM

A VČELIČKÁM BATOHY S VĚCMI NA CVIČENÍ.

 

                                                                   DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

na odkazu si můžete stáhnout informace MŠMT, které se především týká dětí v přípavných třídách a žáků ZŠ, studentů, pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

priloha_966235667_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-15-listopadu-2021.pdf

Mateřským školám byla v dokumentu věnová jediná věta a to k používání ochranného prostředku ústa nosu: "dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku".

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 8. 11. 2021 A JEHO ORGANIZACE PRO ZDRAVÉ DĚTI

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY DĚTÍ DO MŠ:

 1. FORMULÁŘ TISKOPISU PRO ZAMĚSTNAVATELE  POTVRZUJÍCÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TÝDNU

OD 1. DO 5. 11. 2021 SI VYZVEDNETE V PONDĚLÍ ODPOLEDNE V MŠ, NEBO NA VYŽÁDÁNÍ POZDĚJI. POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE ZNÁMKY NEMOCI, NEBO JE NEMOCNÉ, MUSÍTE OD 6. 11. 2021 POUŽÍT OČR OD VAŠEHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE.

2. PROVOZ V TÝDNU OD 8. DO 12. 11. 2021 SE BUDE USKUTEČŇOVAT V PAVILONU B – POUZE ZDE BUDETE VPUŠŤĚNI DO BUDOVY. KVŮLI NEDOSTATKU PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU BUDOU DĚTI SPOJENY:

V PŘÍZEMÍ, V 1. TŘÍDĚ BUDOU SPOJENY DĚTI Z BROUČKŮ A BERUŠEK (VŠICHNI BUDOU MÍT VĚCI V ŠATNĚ BROUČKŮ)        

VE 4. TŘÍDĚ BUDOU SPOJENY MOTÝLCI A VČELIČKY (VŠICHNI BUDOU MÍT VĚCI V ŠATNĚ VČELIČEK)

Z TOHOTO DŮVODU A PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ, POTŘEBUJEME VĚDĚT NEJPOZDĚJI DO PÁTKU DO 10:00HOD, KTERÉ DĚTI NASTOUPÍ NEBO NENASTOUPÍ. ZPRÁVU ZAŠLETE SMS NA ČÍSLO TŘÍDY VAŠEHO DÍTĚTE:

1. TŘÍDA BROUČCI - 734315541

2. TŘÍDA BERUŠKY - 734315542

3. TŘÍDA MOTÝLCI - 734315543

4. TŘÍDA VČELKY    - 734315544

ŽÁDÁME  MAMINKY, KTERÉ JSOU NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ S DRUHÝM DÍTĚTEM A TY, CO SI MOHOU ZAJISTIT HLÍDÁNÍ DÍTĚTE JINAK, ABY SI DĚTI NECHALY JEŠTĚ TÝDEN DOMA.

DĚKUJEME

OSTATNÍ PRACUJÍCÍ RODIČE: DO BUDOVY BUDETE VPUŠTĚNI PO VAŠEM ZAZVONĚNÍ A NAŠEM VYZVÁNÍ - VŽDY POUZE JEDEN RODIČ S DÍTĚTEM DO ŠATNY – PŘIJĎTE VČAS, ABYSTE NEMUSELI PŘED ŠKOLKOU DLOUHO ČEKAT – MŠ JE OTEVŘENA OD 6:30HOD.

RODIČ, KTERÝ NEBUDE DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘI VSTUPU DO BUDOVY A POHYBU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MŠ NEBUDE MÍT NASAZENOU ROUŠKU A NEVYDEZINFIKUJE SI RUCE, BUDE VYKÁZÁN I S DÍTĚTEM Z BUDOVY.

 !!! DĚTI BUDOU PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PROCHÁZET RANNÍM ZDRAVOTNÍM FILTREM!!!

TZN., ŽE JAKÉKOLIV DÍTĚ S NÁZNAKEM NEALERGICKÉ RÝMY, KAŠLE, OPARŮ, VYRÁŽEK A JINÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDE PŘIJATO K DOCHÁZCE DO MŠ. DĚTI, JEJICHŽ RODIČE POTVRZENÍ O ALERGII DÍTĚTE DO MŠ NEODEVZDALI, NEBO ALERGIE „VZNIKLA“ RÁNO PŘED NÁSTUPEM DO MŠ  - BUDOU POVAŽOVÁNY  ZA INFEKČNÍ A NEBUDOU PŘIJATY K DOCHÁZCE!!! POKUD SE U DÍTĚTE PROJEVÍ PŘÍZNAKY JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚHEM POBYTU V MŠ, DÍTĚ BUDE OKAMŽITĚ UMÍSTĚNO DO KARANTÉNY MIMO OSTATNÍ DĚTI, KDE SI HO MAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNOST OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ ZPRÁVY Z MŠ VYZVEDNOUT!!!

DONESTE DĚTEM V PONDĚLÍ ČISTÉ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ – NA VEN (MIMO BUND A BOT) A NÁHADNÍ OBLEČENÍ DO MŠ. OBLEČENÍ DĚTÍ, KTERÉ JE NYNÍ VE ŠKOLCE, VÁM BUDE PŘEDÁNO  NA VYPRÁNÍ V PONDĚLÍ RÁNO.

VEŠKERÉ AKCE JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY – CVIČENÍ V BŘÍZKACH, SPORTOVNÍ KROUŽEK, UKÁZKOVÉ HODINY,…

TYTO INFORMACE KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ ZDE: obnoveni-provozu-ms-od-8-11-2021-a-jeho-organizace.docx

« | 1 2 3 4 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti