Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHODA – TICHÁ 19 PROBÍHÁ

V ÚTERÝ 11. 5. A VE STŘEDU 12. 5.  2021 OD 8:00 - DO 16:00 – po tomto termínu nebudou žádosti přijaty

 

PRŮBĚH:

1) Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost, kopii rodného listu a lékařem potvrzené očkování doručte do MŠ Tichá 19, Jablonec nad Nisou, 466 02    GPS: 50.7378756N, 15.1850606E

•           do datové schránky MŠ Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, 

                      Tichá 19, příspěvková organizace (puyk6g6),  (datová schránka zákonného

                      zástupce musí znít na jeho jméno, ne na firmu),

•             e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

•             prostým e-mailem (nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat),

•             poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

•             do schránky MŠ – (u vrátek) preferujeme - děkujeme,

•             osobním podáním v MŠ (po předchozí telefonické dohodě s vedením MŠ)

Pokud Vás mohu požádat, doručte výše uvedené tiskopisy do označené schránky na plotě u MŠ, nejlépe v úterý 11. 5. 2021, tak aby v případě, že by se vaše dítě do naší MŠ nedostalo (na základě bodového hodnocení dle kritérií), vznikl prostor pro jeho umístění v jiné MŠ dle vašeho požadavku.

2) Následně obdržíte na váš email registrační číslo, pod kterým bude vedeno vaše dítě při správním řízení. Doručení tohoto emailu potvrďte zpětnou odpovědí – Potvrzuji přijetí registračního čísla pro mé dítě + jméno, příjmení dítěte + jméno a příjemní zákonného zástupce.

3) V období od 13. 5. 2021 do 25. 5. 2021 bude probíhat vyhodnocování žádostí, kontrola správnosti údajů, případné odstranění nedostatků a dokládání chybějících dokumentů.

4) 20. 5. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin bude umožněno zákonným zástupcům dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí – tel. kontakt pro ohlášení 734 315 540 potřeby vyjádření.

5) 25. 5. 2021 budou na našem webu www.mspohoda.cz zveřejněny výsledky přijímacího řízení - resp. registračním čísla přijatých dětí (seznam nesmí obsahovat jména)

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle ředitelka MŠ rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou, popř. ho vyzve k osobnímu převzetí v MŠ.

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky MŠ, zda rozhodla podle předem stanovených kritérií.

 Kritéria k zápisu  a bodové hodnocení pro školní rok 2021/2022 v MŠ Tichá   

 (celkový počet bodů určuje pořadí dětí pro zápis): 

1) Trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou                     10 bodů

2) Věk dítěte                      body:             dítě narozeno:

5 let do 31. 8. 2021               12         - 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 (povinné předškolní vzdělávání)

4 roky do 31. 8. 2021             9          - 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

3 roky do 31. 8. 2021             6          - 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

2 roky do 31. 8. 2021             3          - 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019

3) Sourozenec navštěvující MŠ Pohoda - Tichá 19       2 body

 

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 734 315 540, nebo na emailové adrese info@mspohoda.cz.   Mgr. Pavla Macháčková -  ředitelka MŠ

Podrobné informace k zápisu, povinnému předškolnímu a individuálnímu vzdělávání: informace-k-zapisu-do-ms_2021-2022-k-9-5-ke-stazeni.docx

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti