Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceDoplněné informace k nástupu dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí mladších - rodičů vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021 a odkaz k dotazům OČR dětí, které nenastupují

Vážení rodiče,

vzhledem k obsáhlosti metodiky pro provoz škol od 12. 4. 2021 Vám ji pro vaši informovanost dávám k dispozici. Prosím všechny rodiče vybraných profesí viz níže celý článek - jejichž děti mladší 5let mohou rovněž nastoupit do MŠ kde jsou zapsané, aby mě o jejich nástupu ihned informovali na emailu info@mspohoda.cz.

Moc Vám děkuji za spolupráci                    Mgr. Pavla Macháčková

 

Celý článek

Den otevřených dveří je vzhledem k aktuální situaci zrušen

Vážení rodiče, od 7. 4. 2021 bude na těchto stránkách otevřen elektronický předzápis do naší mateřské školy "Pohoda". Rovněž, zde budou postupně doplňovány informace k oficiálnímu zápisu pro příští školní rok 2021/2022, který se bude konat v květnu.

MŠ POHODA

                                                     GPS: 50.7378756N, 15.1850606E

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. 
Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

MŠMT 1-faze-otevirani-skol-a-rezimovych-opatreni.pdf

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vážení rodiče, 

níže máte umístěný odkaz na stránky Statutárního města Jablonce nad Nisou, kde naleznete informace k zápisům ZŠ a videa představení jednotlivých ZŠ.

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/zapis-do-zakladnich-skol-bez-deti-potrva-tri-dny.html

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Celý článek

ZÁPIS DO ZŠ

Vážení rodiče,

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou stanoven na čtvrtek 8. dubna 2021.

Zápis bude probíhat stejně jako v loňském roce elektronickou formou. V případě, že epidemiologická situace bude stále nepříznivá, bude rodičům pravděpodobně umožněno podávat přihlášky k plnění povinné školní docházky 8. a 9. dubna 2021. Proto, prosím, sledujte webové stránky základních škol a města, kde budou nejdéle 29. 3. 2021 zveřejněny podrobné informace k zápisu.

V odkazu níže máte prozatím základní informace k zápisům dětí do základních škol.                https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2021/03-2021/informace-pro-rodice-budoucich-prvnacku.html

zapis-do-zs-2021-2022.doc

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče na základě § 184a školského zákona, Vás opětovně upozorňuji na:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (děti narozené 2013 až 31. 8. 2015).                   

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ rodiči dětí, kteří mají povinnou předškolní docházku – v případě nemoci, či jiných důvodu - zašlete „omluvenku“ na email  info@mspohoda.cz s uvedením důvodu neúčasti dítěte na distančním vzdělávání.

RODIČE DĚTÍ IZS a vybraných profesí  - mají informace v článku na webu níže „UZAVŘENÍ MŠ“ rozhodnutí hejtmana LK a o plnění povinného předškolního vzdělávání svého dítěte v určené MŠ - mě podají tuto informaci písemně – emailem   info@mspohoda.cz

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - v případě, že bude mít některý zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném předškolním roce zájem o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, nechť tuto skutečnost sdělí nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 8 hod. ráno e-mailem ředitelce školy info@mspohoda.cz . Dopředu však avizuji, že obědy nebude zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna, a to především z  personálních a ekonomických důvodů.

Naše mateřská škola zajišťuje distanční vzdělávání i pro děti, pro které předškolní vzdělávání povinné není a plnění zadání a nabídky rozvojových aktivit pro děti je zcela dobrovolné.

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM - probíhá formou on-line či off-line aktivit. Zadání - aktivity na každý týden, kdy je MŠ uzavřena, obdrží rodiče dětí na své emaily vždy v pátek      na následující týden. Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v konkrétním týdnu      v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Pokud by se stalo, že rodiče email neobdrží - prosím informujte mě na  info@mspohoda.cz

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA – pedagogové jednotlivých tříd, jsou Vám k dispozici každý všední den od 8:00 do 14:00 prostřednictvím telef. hovoru, on-line chatu (WhatsApp) či          e-mailové komunikace - kontakty byly zaslány na Váš email. V tomto čase mohou pedagogové řešit další pracovní povinnosti, proto v akutním případě volte telefonickou komunikaci SMS zprávou a pedagog se vám ozve zpět, jak nejdříve to bude možné.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – těmto dětem jsou poskytovány individualizované učební materiály a podklady, konzultace a podpora na dálku našimi speciálními pedagogy:                                                                                              Mgr. Hanou Vedralovou a Mgr. Nikolou Balkovou - viz kontakty ve vašich emailech.

RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ – např. tiskárnu - přizpůsobí zadání a aktivity svým podmínkám - jednoduchým způsobem smysl zadání pracovního listu překreslí dítěti      na papír nebo může využít jiné pracovní listy, které doma má. Pracovní listy a další výtvory  po ukončení distančního vzdělávání doneste do školky.

 V případě nejasností či potřeby dalších důležitých řešení mě kontaktujte na tel.: 734 315 540

                         Děkuji Vám za spolupráci

                                                                                      Mgr. Pavla Macháčková – ředitelka MŠ

VÍCE VIZ Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole


 

 

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče oznamuji Vám tímto, že mateřská škola je uzavřena a to na základě

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Více informací:

MŠMT:  https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách  a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021        (dostupné ZDE).

aktuální rozhodnutí hejtmana 

rozhodnuti-hejtmena-libreckeho-kraje-k-2-3-2021.docx  - zde naleznete určené školy a školky v LK a informaci, pro kt. děti zákonných zástupců je tato péče určena

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace i se svým odloučeným pracovištěm v Nemocniční je na základě rozhodnutí primátora přednostně určena pro děti zdravotníků - zaměstnanců Nemocnice.

ředitelka MŠ: Bc. Renata Kolischová        msjugoslavska@seznam.cz          483 710 645

Jugoslávská 13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace pro ostatní pracovníky vybraných profesí,  viz krizové opatření č. 212

ředitelka MŠ: Bc. Eva Tuhá                        ms.msenacek@seznam.cz           734 441 722

Josefa Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou

Aktualizace školního řádu

Vážení rodiče,

vzhledem k legislativním úpravám Vás upozorňuji na vydání aktualizovaného školního řádu s platností k 1. 1. 2021. Školní řád vyvěšen v šatnách a na webové stránce školy (záložka vlevo - Koncepce).

Žádám Vás, abyste se s ním seznámili  a seznámení s ním podepsali na formulářích v šatnách.

Školní řád je k dispozici na webových stránkách na straně koncepce pod tímto odkazem

(Aktualizované změny jsou vyznačeny žlutě.)

Děkuji Vám za spolupráci.                                   Mgr. Pavla Macháčková

Celý článek

Lyžařský výcvik

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace - prodloužení stávajících opatření vlády do 22. 1. 2021, se lyžařský výcvik odkládá na termín od 25. – 29. 1. 2021 - pokud to bude možné.

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Kompletní informace k provozu všech škol ke stažení:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

 Pokyny MŠMT pro provoz mateřských škol:

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 Upozorňuji rodiče naší MŠ, že od 4. 1. do 10. 1. 2020 budete vpuštěni do budovy za dodržení níže uvedených podmínek:

 

do budovy budete vpuštěni jednotlivě – tzn., že ostatní rodiče budou čekat před budovou MŠ v patřičných rozestupech, až rodič před ním opustí šatnu a MŠ

vstup do MŠ povolen pouze po vyzvání a to rodiči s dítětem na dobu nezbytně nutnou pro převlečení a rozloučení se s dítětem

vstup povolen pouze osobám a dětem bez příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění

vstup povolen pouze s rouškou, u vstupu si ihned vydezinfikujete ruce

 

 

 

 Vytvořte si ráno dostatečnou časovou rezervu na čekání před školkou.

Lyžařský výcvik a ostatní nadstand. aktivity jsou odloženy na dobu nezbytně nutnou. Pro info kontaktujte ředitelku MŠ - 734 315 540

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci

                                    Mgr. Pavla Macháčková  - ředitelka MŠ

Oznámení o uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

oznamuji Vám tímto, že mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků

od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

                                        

 

Přístupnost webových stránek

V souvislosti se začátkem platnosti zákona č. 99/2019 Sb. o přístunosti internetových stránek a mobilních aplikací bude docházet k revizi webových stránek školky. Z tohoto důvodu se mohou vyskytnout krátkodobé výpadky, za které se omlouváme.

Školní řád

V současné době není k dispozici na webových stránkách školní řád. Po jeho aktualizaci jej opět naleznete na obvyklém odkazu.

Aktualizace plánovaných akcí

Aktualizovali jsme pro Vás kalendář plánovaných akcí v MŠ.

Žádost o spolupráci

Vážení rodiče,

vzhledem k pokynu zřizovatele vytvořit seznam dětí, které je třeba zabezpečovat podle Vyhlášky MŠMT č. 281/2001 Sb. Vás žádám, abyste pokud oba rodiče nebo samoživitelé pracují v některých z níže uvedených složkách IZS či provozech - nahlásili urychleně tuto skutečnost ředitelce MŠ:

- "Péči o žáky v krizové situaci nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci pokud jsou pracovně zařazeni:

- ve složkách IZS (Policie ČR, HZS, lékaři a lékařský personál),

- pracují v nepřetržitém provozu (elektrárny, rozvodné sítě, plynárny, vodárny, teplárny, telekomunikace a ostatní),

- ve společenských a dobrovolných organizacích, které jsou plánovány k nasazení za krizových situací (ČČK, Horská služba, kynologové, dobrovolní hasiči, charitativní organizace …),

- případně další žáci, na které je třeba pohlížet z důvodu zvláštního zřetele (oba rodiče jsou trvale invalidní, ….)."

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na: 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině...

Celé znění opatření MZČR a další informace k aktuální situaci naleznete:

https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru na: https://www.msmt.cz

 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti

srdečně Vás zdravíme a  těšíme se na Vás v novém školním roce {#emotions_dlg.love}

Pro rodiče jejichž děti nebyly v MŠ přítomny na konci uplynulého školního roku, připomínám, že v MŠ došlo z provozních důvodů ke změně:

1. třída - Broučci a 4. třída - Včelky jsou umístěny v pavilonu B

2. třída  - Berušky a  3. třída - Motýlci v pavilonu A.

Od 6:30 do 7:15hod. a od 15:30hod. provoz zajištěn ve 2. třídě – pavilon A.

Od 7:15 a do 15:30hod. vstupujte do MŠ pouze vchodem, kde je umístěna třída vašeho dítěte.

                                                                                                               Děkujeme - kolektiv MŠ

 

Podmínky provozu a vnitřního režimu v MŠ Pohoda od 1. 9. 2020

Provoz v MŠ bude probíhat na základě doporučených postupů dané manuálem MŠMT a vytvoří  podmínky pro minimalizací rizik v souvislosti s šířením onemocnění covid-19.

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/

 1. Do MŠ je zakázán vstup osob s příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění - dětí i dospělých.

2. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

3. Zákonní zástupci a cizí osoby minimalizují délku pobytu v MŠ.

4. Doporučujeme zákonným zástupcům a cizím osobám pohybujících se v prostorech MŠ - v  zájmu bezpečnosti dětí a v jejich vlastním zájmu použití ochrany úst.

5. Žádáme rodiče, aby děti měly v šatně v igelitovém pytlíku připravenou roušku pro případné použití.

6.  Dětem před vstupem do třídy v umývárně důkladně omyjte ruce.

7.  V případě jakéhokoliv výskytu onemocnění bude dítě vykazující  příznaky onemocnění v izolaci pod dohledem pověřené dospělé osoby,  zákonní zástupci budou okamžitě  informováni, a jejich povinností je si dítě v co nejkratším možném termínu v MŠ vyzvednout.

 

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 VE ŠKOLÁCH NASTAT:

 • Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.

• PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely, nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.

• U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.

• Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020

« | 1 2 3 4 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti