Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceRozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace rozhodla po projednání se zřizovatelem v souladu s § 3 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání. Rozhodnutí je vydáno na základě vážných organizačních a provozních důvodů,  které znemožňují  řádné a bezpečné poskytování předškolního vzdělávání.

 V Jablonci nad Nisou, dne 29. 10. 2021       

                                                                                    Mgr. Pavla Macháčková

                                                                                           ředitelka MŠ

Pro děti s povinnou předškolní docházkou budou na emaily jejich rodičů  1. 1. 2021 zaslané pokyny k distančnímu vzdělávání v týdnu od 1. do 5. 11. 2021.

Rodičům, jejichž děti nejsou v karanténě a nemohou s dětmi zůstat tento týden doma, zasílám (viz informace k ošetřovnému atd. v níže uvedených článcíh) odkazy na kontakty registrovaných organizací (dětské skupiny apod.) s podporou Statutárního města Jablonce nad Nisou  

https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=12&lanG=cs&slozka=819&sit=222&

POTVRZENÉ ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ PRO ZAMĚSTNAVATELE PEČUJÍCÍHO RODIČE KE STAŽENÍ:

rozhodnuti-o-preruseni-provozu-ms-2.pdf

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že se nám podaří od příštího týdne tj. od 8.11. 2021 otevřít MŠ alespoň v omezeném provozu. Přesné informace Vám podáme po obdržení výsledků testů zaměstnanců a dětí ze středy 3. 11., a to nejpozději do pátku 5. 11. 2021.

OŠETŘOVNÉ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM MŠ

Vážení rodiče na základě informací z ČSSZ Vám sděluji následující:

 https://www.cssz.cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou

„Uvedenou skutečnost potvrzuje v každém případě příslušné dětské zařízení na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte.

Zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, vystavený tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, jenž pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.“

Pro oznámení zaměstnavateli prozatím použijte Rozhodnutí o uzavření MŠ, viz článek výše. Po znovuotevření MŠ Vám vydám příslušný tiskopis, na kterém bude uvedeno mimo jiné od kdy tj.  1. 11. 2021 - do kdy byla MŠ uzavřena.

Mgr. Pavla Macháčková

Informace KHS pro rodiče dětí v karanténě - přítomných v MŠ od 25. do 29. 10. 2021

Vážení rodiče dětí, které jsou v karanténě 

- níže na odkazu máte ke stažení informace Krajské hygienické stanice, prosím přečtěte si je. Tyto informace Vám zašlu rovněž na email jednoho z rodičů a prosím o zpětné potvrzení na email info@mspohoda.cz , že jste si tyto informace přečetli.

informace-khs-pro-rodice-deti-v-karantene-pritomnych-v-ms-od-25-do-29-10-2021.docx

Moc Vám děkuji za spolupráci Pavla Macháčková

Testování - středa 3. 11. 2021

Děti, které byly přítomné ve školce v týdnu od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021, i třeba jenom jeden den - jsou v karanténě. Testování těchto dětí a prozatím negativních zaměstnanců proběhne ve středu 3. 11. 2021. Čas příjezdu sanitky a bližší podrobnosti k průběhu testování budou hygienou sděleny a rodiče informováni ředitelkou MŠ v pondělí 1. 11. 2021.

Aktuálně platné informace pro školy a školská zařízení

Vážení rodiče níže máte k dispozici odkazy na aktuálně platné:

MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. 2021 a  1. 11. 2021

priloha_961467599_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25-10-2021-a-1-11-2021-final.pdf

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-ke-karantenam-a-izolacim-z-19-10-2021.pdf

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení s účinností od 30. 9. 2021

Vážení rodiče, na odkazu si můžete přečíst informace MŠMT.

priloha_951954488_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-30-9-2021_zaverecna-uprava.pdf

PLÁN AKCÍ V MŠ - ZÁŘÍ 2021

08.09.2021         ST          15:30     Třídní schůzky - VČELKY

09.09.2021         ČT          10:30    DIVADLO V MŠ - "Malenka"

                                           15:30     Třídní schůzky - MOTÝLCI           

13.09.2021         PO           9:00     Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

13.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

14.09.2021         ÚT          15:30     Třídní schůzky - BROUČCI           

15.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - VČELKY   

16.09.2021         ČT          15:30     Třídní schůzky - BERUŠKY            

20.09.2021         PO          9:00       Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

20.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

21.09.2021         ÚT          dopoledne v MŠ - Vítání podzimu            

22.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - MOTÝLCI

27.09.2021         PO                        OMEZENY PROVOZ MŠ – není cvičení v Břízkách

28.09.2021         ÚT                        STÁTNÍ SVÁTEK 

Školní řád

Vážení rodiče, níže máte k dispozici odkaz na Školní řád MŠ platný 1. 9. 2021:

2-skolni-rad-aktualizace-k-1-9-2021.pdf

Změny v platbách - stravné a úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, upozorňuji Vás na navýšení plateb od 1. 9. 2021 viz celý článek:

Celý článek

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

s nástupem a návratem Vašich dětí do MŠ po prázdninách je svázáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - ke stažení zde:

 ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf

kde se mimo jiné nařizuje, že:

„mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, (pro děti starší, tedy s odkladem školní docházky platí pravidla jako pro dospělé) (nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření“

Seznam zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy mezi, které patří nyní např. Bulharská republika, Řecká republika, atd. viz odkaz ke stažení:

sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-s-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-23-8-2021-1.pdf

DALŠÍ STANOVENÁ HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA NAŠÍ MŠ:

a) DO MŠ MOHOU POUZE ZDRAVÉ DĚTI BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INF. ONEMOCNĚNÍ. Pokud dítě kdykoli v předchozím dnu nebo ráno před nástupem do školky vykazuje jakékoliv známky onemocnění - nesmí do školky! Respektujte toto nařízení, pro zachování provozu školky. V případě alergií vyžadujeme potvrzení lékaře - pokud jste ho již v MŠ neodevzdali, nebo není alergie zapsána lékařem v evidenčním listě.

b) Povinnosti zákonných zástupců a osob jimi pověřených k předávání dítěte si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech:

Zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Rodičům a jimi pověřeným osobám k předávání dítěte je v rámci psychické pohody dětí umožněn přístup do šaten s tím, že si ihned po vstupu do MŠ oni i děti vydezinfikuji ruce a v co nejkratším čase předají dítě a opustí budovu, tak aby nedocházelo k hromadění osob.

Děti předávají učitelce mezi dveřmi do třídy - po toaletě a umytí rukou dětí - rodiče nevstupují do tříd!

Prostory a areál MŠ opustí rodiče ihned po předání dětí.

        Děkujeme za respektování pravidel a Vaši spolupráci.

        Moc se na Vás a Vaše děti těšíme - kolektiv MŠ

INFORMACE MŠMT -MANUÁL K PROVOZU ŠKOL A TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

níže máte k dispozici dokaz na kompletní manuál k provozu škol a školských zařízení - září 2021.

msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace MŠMT a MZ k provozu škol k 1. 8. 2021 a doporučení k zahájení školního roku

Vážení rodiče, 

dovolte mi poskytnout Vám akt. informace z MŠMT a MZ, které si můžete prostudovat kliknutím na odkazy níže. 

Předpokládá se, že příslušná mimořádná opatření budou přijata po jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021.
MŠMT následně přijatá mimořádná opatření zpracuje a zašle všem školám a školským zařízením podrobné informace k organizačnímu zajištění chodu škol a školských zařízení s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.

priloha_932561636_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-1-8-2021-1.pdf 

doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19.pdf

priloha_933846386_0_informace-k-doporuceni-mzd-1.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem krásné a veselé prázdniny.

Pro Vaši informaci Vám zde zveřejňuji sdělení MŠMT z 13. 7. 2021. Jelikož se toto sdělení týká i návratu dětí MŠ z rizikových oblastí, žádám ty, co plánují zahraniční dovolenou o prostudování těchto informací viz odkaz na článek níže -odstavec: Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách: ...pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR...

V případě změny Vás budu před otevřením školky informovat na našich webových stránkách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 .
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Setkání nově zapsaných dětí a rodičů na školní zahradě

Vážení rodiče nově zapsaných a přijatých dětí,

plánované, nepovinné setkání nově zapsaných dětí a jejich rodičů na školní zahradě za dodržení protiep. opatření (rodiče roušky, atd..) v úterý 25. 5. 2021 od 10:00 -do 11:00 se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Pokud bude pršet, bude setkání odloženo na středu  9.6. 2021 ve stejný čas. 

Zároveň Vám připomínám, že pozápisová schůzka bez přítomnosti dětí, ale s nutnou přítomností rodiče dítěte, se koná v úterý 8. 6. 2021 v 15:30 -  seznámení se šk. řádem, provozem MŠ, denním režimem dětí, podpisy formulářů a prostorem pro vaše další dotazy.

Děkuji Vám za spolupráci  

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, přijala děti evidované               pod těmito registračními čísly:

27ZÁ21/1   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/22 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/27 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/28 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/5   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/4   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/3   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/11 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/13 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/26 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/10 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/14 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/19 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/6   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/21 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/8   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/18 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/9   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/25 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/17 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/12 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/2   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/7   Přijímá se od 1. 9. 2021

 

27ZÁ21/30 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/23 Přijímá se od 1. 11. 2022

27ZÁ21/29 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/15 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/24 Přijímá se od 1. 3. 2022

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021

Mgr. Pavla Macháčková

ředitelka školy

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU, VIKÝŘ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Vážení rodiče, 

pro letní prázdniny 2021 je prozatím naplánováno uzavření jabloneckých MŠ od 12. 7. do 13. 8. 2021. O prázdninách můžete využít pro zabezpečení dětí příměstské tábory - viz odkaz níže a v době  uzavření MŠ jsou pro děti z jabloneckých mateřských škol organizovány „Prázdninové týdny s Vikýřem“

Celý článek

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHODA – TICHÁ 19 PROBÍHÁ

V ÚTERÝ 11. 5. A VE STŘEDU 12. 5.  2021 OD 8:00 - DO 16:00 – po tomto termínu nebudou žádosti přijaty

Celý článek

Elektronický předzápis do MŠ POHODA je zpřístupněný od 7. dubna do 7. května 2021

Vážení rodiče, máte-li vážný zájem o zápis dítěte do naší mateřské školy „Pohoda“, nabízíme Vám tímto možnost elektronického předzápisu. V případě, že si nejste jisti, zda nám Vašeho "Broučka" nebo "Berušku" svěřit, pomůže Vám shlédnutí video prezentace naší školky.                                                                        PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK KLIKNUTÍM NÍŽE NA ODKAZ

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, níže máte odkazy k prozatím dostupným informacím k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021.:

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-10-kvetna.pdf

 

Celý článek

Informace k zápisu do MŠ POHODA - 11. a 12. 5. 2021

Jak přihlásit dítě do mateřské školy Pohoda – Tichá 19 - pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání oficiálních zápisů, je níže popsaná organizace zápisu do MŠ Pohoda – Tichá 19 naplánovaná tak,  aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření
- tzn., že se zápis do MŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a za dodržení pokynů stanovených ředitelkou MŠ. viz celý článek

Celý článek
« | 1 2 3 4 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti