Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceINFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem krásné a veselé prázdniny.

Pro Vaši informaci Vám zde zveřejňuji sdělení MŠMT z 13. 7. 2021. Jelikož se toto sdělení týká i návratu dětí MŠ z rizikových oblastí, žádám ty, co plánují zahraniční dovolenou o prostudování těchto informací viz odkaz na článek níže -odstavec: Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách: ...pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR...

V případě změny Vás budu před otevřením školky informovat na našich webových stránkách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 .
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Setkání nově zapsaných dětí a rodičů na školní zahradě

Vážení rodiče nově zapsaných a přijatých dětí,

plánované, nepovinné setkání nově zapsaných dětí a jejich rodičů na školní zahradě za dodržení protiep. opatření (rodiče roušky, atd..) v úterý 25. 5. 2021 od 10:00 -do 11:00 se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Pokud bude pršet, bude setkání odloženo na středu  9.6. 2021 ve stejný čas. 

Zároveň Vám připomínám, že pozápisová schůzka bez přítomnosti dětí, ale s nutnou přítomností rodiče dítěte, se koná v úterý 8. 6. 2021 v 15:30 -  seznámení se šk. řádem, provozem MŠ, denním režimem dětí, podpisy formulářů a prostorem pro vaše další dotazy.

Děkuji Vám za spolupráci  

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, přijala děti evidované               pod těmito registračními čísly:

27ZÁ21/1   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/22 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/27 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/28 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/5   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/4   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/3   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/11 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/13 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/26 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/10 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/14 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/19 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/6   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/21 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/8   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/18 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/9   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/25 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/17 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/12 Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/2   Přijímá se od 1. 9. 2021

27ZÁ21/7   Přijímá se od 1. 9. 2021

 

27ZÁ21/30 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/23 Přijímá se od 1. 11. 2022

27ZÁ21/29 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/15 Přijímá se od 1. 1. 2022

27ZÁ21/24 Přijímá se od 1. 3. 2022

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021

Mgr. Pavla Macháčková

ředitelka školy

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU, VIKÝŘ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Vážení rodiče, 

pro letní prázdniny 2021 je prozatím naplánováno uzavření jabloneckých MŠ od 12. 7. do 13. 8. 2021. O prázdninách můžete využít pro zabezpečení dětí příměstské tábory - viz odkaz níže a v době  uzavření MŠ jsou pro děti z jabloneckých mateřských škol organizovány „Prázdninové týdny s Vikýřem“

Celý článek

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2021/2022 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHODA – TICHÁ 19 PROBÍHÁ

V ÚTERÝ 11. 5. A VE STŘEDU 12. 5.  2021 OD 8:00 - DO 16:00 – po tomto termínu nebudou žádosti přijaty

Celý článek

Elektronický předzápis do MŠ POHODA je zpřístupněný od 7. dubna do 7. května 2021

Vážení rodiče, máte-li vážný zájem o zápis dítěte do naší mateřské školy „Pohoda“, nabízíme Vám tímto možnost elektronického předzápisu. V případě, že si nejste jisti, zda nám Vašeho "Broučka" nebo "Berušku" svěřit, pomůže Vám shlédnutí video prezentace naší školky.                                                                        PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK KLIKNUTÍM NÍŽE NA ODKAZ

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, níže máte odkazy k prozatím dostupným informacím k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021.:

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-10-kvetna.pdf

 

Celý článek

Informace k zápisu do MŠ POHODA - 11. a 12. 5. 2021

Jak přihlásit dítě do mateřské školy Pohoda – Tichá 19 - pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání oficiálních zápisů, je níže popsaná organizace zápisu do MŠ Pohoda – Tichá 19 naplánovaná tak,  aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření
- tzn., že se zápis do MŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a za dodržení pokynů stanovených ředitelkou MŠ. viz celý článek

Celý článek

Doplněné informace k nástupu dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí mladších - rodičů vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021 a odkaz k dotazům OČR dětí, které nenastupují

Vážení rodiče,

vzhledem k obsáhlosti metodiky pro provoz škol od 12. 4. 2021 Vám ji pro vaši informovanost dávám k dispozici. Prosím všechny rodiče vybraných profesí viz níže celý článek - jejichž děti mladší 5let mohou rovněž nastoupit do MŠ kde jsou zapsané, aby mě o jejich nástupu ihned informovali na emailu info@mspohoda.cz.

Moc Vám děkuji za spolupráci                    Mgr. Pavla Macháčková

 

Celý článek

Den otevřených dveří je vzhledem k aktuální situaci zrušen

Vážení rodiče, od 7. 4. 2021 bude na těchto stránkách otevřen elektronický předzápis do naší mateřské školy "Pohoda". Rovněž, zde budou postupně doplňovány informace k oficiálnímu zápisu pro příští školní rok 2021/2022, který se bude konat v květnu.

MŠ POHODA

                                                     GPS: 50.7378756N, 15.1850606E

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. 
Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

MŠMT 1-faze-otevirani-skol-a-rezimovych-opatreni.pdf

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vážení rodiče, 

níže máte umístěný odkaz na stránky Statutárního města Jablonce nad Nisou, kde naleznete informace k zápisům ZŠ a videa představení jednotlivých ZŠ.

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/zapis-do-zakladnich-skol-bez-deti-potrva-tri-dny.html

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Celý článek

ZÁPIS DO ZŠ

Vážení rodiče,

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou stanoven na čtvrtek 8. dubna 2021.

Zápis bude probíhat stejně jako v loňském roce elektronickou formou. V případě, že epidemiologická situace bude stále nepříznivá, bude rodičům pravděpodobně umožněno podávat přihlášky k plnění povinné školní docházky 8. a 9. dubna 2021. Proto, prosím, sledujte webové stránky základních škol a města, kde budou nejdéle 29. 3. 2021 zveřejněny podrobné informace k zápisu.

V odkazu níže máte prozatím základní informace k zápisům dětí do základních škol.                https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2021/03-2021/informace-pro-rodice-budoucich-prvnacku.html

zapis-do-zs-2021-2022.doc

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče na základě § 184a školského zákona, Vás opětovně upozorňuji na:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (děti narozené 2013 až 31. 8. 2015).                   

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ rodiči dětí, kteří mají povinnou předškolní docházku – v případě nemoci, či jiných důvodu - zašlete „omluvenku“ na email  info@mspohoda.cz s uvedením důvodu neúčasti dítěte na distančním vzdělávání.

RODIČE DĚTÍ IZS a vybraných profesí  - mají informace v článku na webu níže „UZAVŘENÍ MŠ“ rozhodnutí hejtmana LK a o plnění povinného předškolního vzdělávání svého dítěte v určené MŠ - mě podají tuto informaci písemně – emailem   info@mspohoda.cz

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - v případě, že bude mít některý zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném předškolním roce zájem o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, nechť tuto skutečnost sdělí nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 8 hod. ráno e-mailem ředitelce školy info@mspohoda.cz . Dopředu však avizuji, že obědy nebude zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna, a to především z  personálních a ekonomických důvodů.

Naše mateřská škola zajišťuje distanční vzdělávání i pro děti, pro které předškolní vzdělávání povinné není a plnění zadání a nabídky rozvojových aktivit pro děti je zcela dobrovolné.

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM - probíhá formou on-line či off-line aktivit. Zadání - aktivity na každý týden, kdy je MŠ uzavřena, obdrží rodiče dětí na své emaily vždy v pátek      na následující týden. Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v konkrétním týdnu      v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Pokud by se stalo, že rodiče email neobdrží - prosím informujte mě na  info@mspohoda.cz

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA – pedagogové jednotlivých tříd, jsou Vám k dispozici každý všední den od 8:00 do 14:00 prostřednictvím telef. hovoru, on-line chatu (WhatsApp) či          e-mailové komunikace - kontakty byly zaslány na Váš email. V tomto čase mohou pedagogové řešit další pracovní povinnosti, proto v akutním případě volte telefonickou komunikaci SMS zprávou a pedagog se vám ozve zpět, jak nejdříve to bude možné.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – těmto dětem jsou poskytovány individualizované učební materiály a podklady, konzultace a podpora na dálku našimi speciálními pedagogy:                                                                                              Mgr. Hanou Vedralovou a Mgr. Nikolou Balkovou - viz kontakty ve vašich emailech.

RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ – např. tiskárnu - přizpůsobí zadání a aktivity svým podmínkám - jednoduchým způsobem smysl zadání pracovního listu překreslí dítěti      na papír nebo může využít jiné pracovní listy, které doma má. Pracovní listy a další výtvory  po ukončení distančního vzdělávání doneste do školky.

 V případě nejasností či potřeby dalších důležitých řešení mě kontaktujte na tel.: 734 315 540

                         Děkuji Vám za spolupráci

                                                                                      Mgr. Pavla Macháčková – ředitelka MŠ

VÍCE VIZ Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole


 

 

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče oznamuji Vám tímto, že mateřská škola je uzavřena a to na základě

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Více informací:

MŠMT:  https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách  a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021        (dostupné ZDE).

aktuální rozhodnutí hejtmana 

rozhodnuti-hejtmena-libreckeho-kraje-k-2-3-2021.docx  - zde naleznete určené školy a školky v LK a informaci, pro kt. děti zákonných zástupců je tato péče určena

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace i se svým odloučeným pracovištěm v Nemocniční je na základě rozhodnutí primátora přednostně určena pro děti zdravotníků - zaměstnanců Nemocnice.

ředitelka MŠ: Bc. Renata Kolischová        msjugoslavska@seznam.cz          483 710 645

Jugoslávská 13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace pro ostatní pracovníky vybraných profesí,  viz krizové opatření č. 212

ředitelka MŠ: Bc. Eva Tuhá                        ms.msenacek@seznam.cz           734 441 722

Josefa Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou

Aktualizace školního řádu

Vážení rodiče,

vzhledem k legislativním úpravám Vás upozorňuji na vydání aktualizovaného školního řádu s platností k 1. 1. 2021. Školní řád vyvěšen v šatnách a na webové stránce školy (záložka vlevo - Koncepce).

Žádám Vás, abyste se s ním seznámili  a seznámení s ním podepsali na formulářích v šatnách.

Školní řád je k dispozici na webových stránkách na straně koncepce pod tímto odkazem

(Aktualizované změny jsou vyznačeny žlutě.)

Děkuji Vám za spolupráci.                                   Mgr. Pavla Macháčková

Celý článek

Lyžařský výcvik

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji současné situace - prodloužení stávajících opatření vlády do 22. 1. 2021, se lyžařský výcvik odkládá na termín od 25. – 29. 1. 2021 - pokud to bude možné.

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Kompletní informace k provozu všech škol ke stažení:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

 Pokyny MŠMT pro provoz mateřských škol:

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 Upozorňuji rodiče naší MŠ, že od 4. 1. do 10. 1. 2020 budete vpuštěni do budovy za dodržení níže uvedených podmínek:

 

do budovy budete vpuštěni jednotlivě – tzn., že ostatní rodiče budou čekat před budovou MŠ v patřičných rozestupech, až rodič před ním opustí šatnu a MŠ

vstup do MŠ povolen pouze po vyzvání a to rodiči s dítětem na dobu nezbytně nutnou pro převlečení a rozloučení se s dítětem

vstup povolen pouze osobám a dětem bez příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění

vstup povolen pouze s rouškou, u vstupu si ihned vydezinfikujete ruce

 

 

 

 Vytvořte si ráno dostatečnou časovou rezervu na čekání před školkou.

Lyžařský výcvik a ostatní nadstand. aktivity jsou odloženy na dobu nezbytně nutnou. Pro info kontaktujte ředitelku MŠ - 734 315 540

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci

                                    Mgr. Pavla Macháčková  - ředitelka MŠ

Oznámení o uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

oznamuji Vám tímto, že mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků

od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

                                        

 

« | 1 2 3 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti